Vào ngày 24/11 tới, Quốc hội (QH) sẽ thông qua dự thảo Bộ luật Dân sự (BLDS sửa đổi). Một trong những điểm còn gây tranh cãi trong dự thảo BLDS (sửa đổi) là qui định tại Điểm 486 về “trần lãi suất” để xử lý tình trạng cho vay nặng lãi. Nhiều đại biểu (ĐB) là chuyên gia kinh tế tại QH không tán thành điều này.