Đây là đề xuất mới từ Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), tổ chức được thành lập bởi một nhóm các ngân hàng trung ương lớn trên toàn cầu