Với việc nhân dân tệ (Trung Quốc) sắp tham gia giỏ quyền rút vốn đặc biệt (SDR) như một đồng tiền dự trữ của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Việt Nam có nên gia tăng sử dụng đồng tiền này trong dự trữ ngoại hối?