Với hai tổ hợp sản xuất tại Bắc Ninh và Thái Nguyên, Việt Nam (VN) đang làm cứ điểm sản xuất hơn 30% điện thoại di động của Samsung trên toàn cầu. Nhưng ít ai biết rằng, 10% thị phần phần mềm của Samsung toàn cầu cũng đang do các kỹ sư của VN đảm nhiệm ngay tại Hà Nội.