“Cứ hai hạt điều mà người Mỹ ăn, có một hạt điều mua từ VN”- ông Đặng Hoàng Giang, phó chủ tịch Hiệp hội Điều VN (Vinacas), dẫn thông tin chứng tỏ 
hạt điều VN đã có một chỗ đứng khá vững chắc tại thị trường Mỹ.