Phóng viên TTXVN đã có cuộc phỏng vấn Giáo sư Lưu Anh của Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc về “Khả năng chiến tranh thương mại Trung – Mỹ”.