Chấp nhận cuộc chơi sòng phẳng, nâng cao năng lực cạnh tranh là yếu tố cốt lõi giúp doanh nghiệp Việt Nam dễ dàng hội nhập khi các hiệp định thương mại tự do (FTA) được kí kết.