Triển vọng kinh tế toàn cầu đang sáng hơn nhờ các nền kinh tế lớn tăng trưởng ổn định trong năm 2017, trái ngược lại hoàn toàn với sự bi quan trong năm 2016, mặc dù chính sách bảo hộ của Tổng thống Mỹ gây ra những e ngại.