Là người chắp bút và đeo đuổi thực hiện đề án liên kết vùng ĐBSCL từ tám năm nay, PGS.TS NGUYỄN VĂN SÁNH, Giám đốc Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL - Đại học Cần Thơ, vừa trao đổi với chúng tôi xoay quanh chuyện này trong bối cảnh quốc tế muốn hợp tác với Việt Nam.