Mỗi ha trồng dâu của công ty Sinh học sạch Biofresh có khoảng 200.000 cây, với sản lượng thu hoạch mỗi ngày là 100-300 kg tùy theo mùa.