Sau khi NHNN điều chỉnh giảm lãi suất huy động USD, tình hình hoạt động tại NH ra sao. Và những tác động của quyết định này đối với thị trường tiền tệ như thế nào?