Chuyên gia luật Hoàng Việt cho rằng sau phán quyết của Tòa Trọng tài, mức độ hoạt động trên thực địa của Trung Quốc ở Biển Đông sẽ phụ thuộc vào sức ép của cộng đồng quốc tế.