Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), 6 tháng đầu năm 2016, tình hình xuất khẩu (XK) gạo tương đối khả quan. Quan trọng hơn, cơ cấu gạo XK đã có bước chuyển biến tích cực khi tỷ lệ gạo thơm, gạo chất lượng đang tăng cao.