Theo nghiên cứu của Kantar Worldpanel, hơn 1/3 số hộ gia đình Việt mua sắm tại cửa hàng tiện lợi hay siêu thị nhỏ, với tần suất trung bình là 10 lần/năm.