Ngay thời điểm sát tết, các dự án phân khúc trung bình được cung cấp ra thị trường cũng không nhiều, chỉ loáng thoáng một vài dự án còn chủ yếu trên thị trường là phân khúc căn hộ trung cấp và cao cấp.