Sau 5 năm xây dựng, chung cư 83 Ngọc Hồi và AZ Lâm Viên Nguyễn Phong Sắc vẫn chưa thể xong nổi phần thô. Số phận những dự án này vẫn là dấu chấm hỏi còn bỏ ngỏ.