Giá xuất khẩu gạo tăng cao gần gấp đôi so với cùng kỳ khiến DN xuất khẩu “vét” kho để xuất hàng đi.