Sau khi thông tin Cục Thú y đề xuất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho nhập khẩu chính ngạch gà thịt và gà giống 1 ngày tuổi của Trung Quốc, nhiều nhà chăn nuôi và người dân lo ngại chất lượng của loại gà này, đặc biệt người chăn nuôi sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi gà Trung Quốc đổ bộ vào thị trường Việt Nam.