Doanh nghiệp ô tô Indonesia tăng tốc vào Việt Nam; Trung Quốc bắt giữ chủ tịch tập đoàn Anbang; Đường sắt khó thu hút vốn tư nhân; Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu của VN tăng 12 bậc