Ông Nguyễn Ngọc Anh làm việc tại SMC từ ngày đầu thành lập và là một trong 05 thành viên sáng lập ra SMC. Liên tiếp 02 nhiệm kỳ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, ông là người giữ vị trí cao nhất của công ty.