Ông Jim Yong Kim, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức đặt vấn đề mở rộng vốn cho tổ chức này, với luận điểm chính là do sự tăng trưởng chậm lại của các nền kinh tế mới nổi cũng như những mục tiêu phát triển đầy tham vọng của Liên hiệp quốc (LHQ) được thông qua tháng trước, đồng nghĩa với việc WB cần có một nguồn lực lớn hơn.