Dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn được đề nghị bổ sung vào danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện...