Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 10/9 đã giành thắng lợi tại Thượng viện cho vấn đề hạt nhân Iran, đây được coi là một thành công đối ngoại lớn nhất trong 6 năm cầm quyền và là một trong những thành công tạo dấu ấn cho chủ thuyết có tên gọi là “Chủ nghĩa Obama”.