Trao đổi với PV Thanh Niên, ngay sau khi đàm phán TPP chính thức kết thúc, TS Nguyễn Đình Cung (ảnh), Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế T.Ư (CIEM) cho rằng: TPP cần phải được hiểu như là một hiệp định đề ra luật chơi mới trong thương mại đầu tư quốc tế, áp dụng trong một khối kinh tế khá năng động, chiếm tỷ trọng lớn trong thương mại toàn cầu. Cho nên, việc VN được tham gia hiệp định này có ý nghĩa rất lớn và là cơ hội lớn để thúc đẩy cải cách, phát triển kinh tế cho dù bên cạnh thuận lợi thì TPP cũng đặt ra những thách thức rất lớn.