Xuất hiện trong tháng 5/2016, hầu hết các phiên bản cập nhật của các mẫu xe phổ biến như Toyota Corolla Altis, Kia K3 (phiên bản mới) hay Honda Accord đều có giá bán chênh lệch không đáng kể so với mẫu xe cũ.