Đây là một cuộc tấn công rõ ràng và toàn diện nhất của chính quyền Mỹ vào Trung Quốc cho đến nay.