"Việc phân chia nguồn lực cho các dự án đầu tư công nói riêng và ngân sách nói chung ở Việt Nam đang có vấn đề nghiêm trọng, các nơi được uống “bầu sữa ngân sách” đang thi nhau chọn tôm hùm”.