Lý do EU không trao cho Ukraine số tiền phân bổ đợt 3 cho gói tài trợ vĩ mô được Liên minh châu Âu đưa ra là do Kiev đã không thể thực hiện được những yêu cầu quan trọng của khối này.