Lần đầu tiên tại TP.HCM, “Chợ phiên hàng Việt và nông sản sạch”, diễn ra trong hai ngày 12 và 13-9, dành cho khách mời là 1.000 tiểu thương ở các chợ trong TP đã thu hút sự quan tâm của nhiều tiểu thương.