Chợ container là mô hình quen thuộc và thành công tại nhiều quốc gia trên thế giới như Hàn Quốc, Thái Lan và Mỹ.