Cần phải tìm cách tạo ra sân chơi bình đẳng và lấp các lỗ hổng thuế, vì việc chia tách các công ty công nghệ lớn sẽ không có nhiều tác dụng.