Theo ông Ngô Bách Phong, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh, nền kinh tế Việt Nam chịu hậu quả nặng nề của thực trạng hàng nhái, hàng giả, hàng lậu.