Chính trường Anh thêm hỗn loạn khi lại có thêm nhiều nghị sĩ Công đảng tuyên bố từ chức để phản đối chủ tịch Công đảng Jeremy Corbyn đầu tuần này.