Ứng viên của đảng Cộng hòa vẫn dùng những lời đe dọa nặng nề như xóa bỏ các hiệp định thương mại hay tăng thuế đối với Trung Quốc và Mexico. Tuy nhiên để làm được điều đó Trump phải vượt qua những rào cản về lập pháp không hề dễ dàng.