Lao động thời vụ được làm thêm tối đa 300 giờ/năm; Bảo hiểm cho người lao động trên công trường tối thiểu 100 triệu/người/vụ; Đóng bảo hiểm chưa đủ 1 năm được hưởng BHXH một lần tối đa 2 tháng lương... là những chính sách có hiệu lực từ tháng 2/2016.