Số lượng người già trên 60 tuổi tại Trung Quốc đang không ngừng gia tăng, và dự kiến từ đây đến năm 2035 sẽ tăng gần gấp đôi lên 400 triệu người.