Đã bao năm qua, phương thức sử dụng “Cây gậy” tỏ ra không hiệu quả, đã đến lúc phương Tây nên thay đổi cách tiếp cận đối với Triều Tiên.