Chính phủ Hungary vừa phát động một chiến dịch gán mác tỉ phú đầu tư George Soros là mối đe dọa với an ninh quốc gia.