Là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, thị trường 1,3 tỷ dân, chiêu bài "đánh vào kinh tế" thường được Trung Quốc sử dụng với các quốc gia láng giềng.