Thị trường nước ngoài không chỉ là nơi tiêu thụ mà còn có thị trường đầu cơ. Các doanh nghiệp Việt Nam nếu không tỉnh táo và thận trọng thì rất dễ bị ép giá, chịu rủi ro trong giao dịch thương mại theo kiểu "chợ trời".