Sau vụ rút vội 115 tỷ USD từ chi nhánh Cục dự trữ liên bang Mỹ, Nga cảnh cáo chiến tranh tài chính.