Sản phẩm điện tử tăng giá, thương mại toàn cầu bị phá vỡ và mức nợ liên bang Mỹ tăng cao là những hậu quả chính nếu cuộc chiến tranh với Triều Tiên bùng nổ.