Bộ Thương mại Thái Lan ngày 14/9 thông báo 6 giải pháp chiến lược nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của nước này tăng trưởng bền vững.