Việt Nam quay trở lại thành trung tâm sản xuất thay thế cho Trung Quốc. Trong khi giá bất động sản thương mại tăng mạnh và các nhà đầu tư “lục tung” cả nước tìm thỏa thuận, một người đàn ông đã nhìn ra cơ hội từ lâu.