Coca Cola mở rộng chiến lược "một thương hiệu" của mình để chắc chắn người tiêu dùng hiểu được sự khác biệt giữa các sản phẩm mà không làm mất đi sự yêu mến.