Các máy bay chiến đấu Trung Quốc bị nghi đưa tới đảo Phú Lâm là loại phi cơ cũ, nhưng có thể mở rộng đáng kể tầm hoạt động và phạm vi kiểm soát quân sự trên Biển Đông.