Chia tay đòi quà, EU muốn bảo đảm quyền lợi cho 3 triệu công dân của mình ở Anh, còn chính phủ bà Theresa May cũng đang phải xoay xở giữa các nhóm ủng hộ và phản đối trong nước.