Trong bài phát biểu lớn đầu tiên trước công chúng kể từ sau thất bại bầu cử, bà Clinton chỉ trích chính phủ Trump đang đưa nước Mỹ đi sai đường.