Cùng với đà lao dốc của giá dầu thế giới, giá xăng trong nước đã giảm 2 lần liên tiếp vào ngày 3/12 và ngày 18/12 khiến cho chỉ số giá nhóm hàng giao thông giảm, đóng góp vào mức giảm chung của chỉ số giá tiêu dùng TP Hà Nội tháng này.