Nhiều ý kiến từ các nhà chuyên môn, thiết kế thời trang, DN dệt may cho rằng, hiện nay là thời điểm thuận lợi để ngành dệt may Việt Nam đẩy mạnh phát triển công nghiệp thời trang.